Die Natur kennt keine Kompromisse.
wir auch nicht!

 

Vertretung in Slowenien

Posesto Prosenik, konjeniska dejavnost, Andrej Ficko s.p. 

Mala Sevnica
8210 Trebnje

Mr. Andrej Ficko
Ms. Marusa Cotar

E-Mail: posestvo.prosenik@gmail.com